DFSA به رشد چشمگیر خود ادامه می دهد و از زمان آغاز به کار خود، تعداد بی سابقه ای از مجوزها را صادر کرده است

DFSA به رشد چشمگیر خود ادامه می دهد و از زمان آغاز به کار خود، تعداد بی سابقه ای از مجوزها را صادر کرده است
دبی، 24 ژانویه 2024 (وام) – اداره خدمات مالی دبی (DFSA) رشد استثنایی را در سال 2023 اعلام کرد، با رکوردشکنی 117 شرکت مجوز و ثبت نام که نشان دهنده افزایش 25 درصدی نسبت به سال قبل است. رشد در صدور مجوز در بخش های مختلف بخش خدمات مالی مشاهده شد.DFSA به افزایش قابل توجهی در حضور مدیران دارایی و مدیران ص