وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست اولین گفتگوی ملی برای دامپزشکی را افتتاح کرد

وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست اولین گفتگوی ملی برای دامپزشکی را افتتاح کرد
العین، 25 ژانویه 2024 (وام) -- دکتر آمنه بنت عبدالله الدهاک، وزیر تغییرات آب و هوا و محیط زیست، اولین گفتگوی ملی برای دامپزشکی را در دانشگاه امارات متحده عربی (UAEU)، العین افتتاح کرد.در سخنرانی اصلی خود در این رویداد با عنوان "افزایش قابلیت های خدمات دامپزشکی در امارات" وزیر نقش حیاتی خدمات دامپزشک