الکویت: ایمن سازی سیستم های بدون سرنشین و خودمختار پایداری آنها را تضمین می کند

الکویت: ایمن سازی سیستم های بدون سرنشین و خودمختار پایداری آنها را تضمین می کند
ابوظبی، 25 ژانویه 2024 (وام) – دکتر محمد حمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی، بر اهمیت امنیت سایبری در ایمن سازی سیستم های بدون سرنشین و خودمختار متکی به فناوری های مدرن، تضمین پایداری، توسعه و عملکرد ایمن آنها تاکید کرد.وی در بیانیه‌ای به خبرگزاری امارات (وام) در حاشیه نمایشگاه‌ه