کتابخانه و آرشیو ملی در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره، مجمع رسانه ای را سازماندهی می کند

کتابخانه و آرشیو ملی در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره، مجمع رسانه ای را سازماندهی می کند
قاهره، 27 ژانویه 2024 (وام) – کتابخانه و آرشیو ملی (NLA) در طول نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره 2024 یک انجمن رسانه‌ای برگزار کرد تا هویت نهادی جدید خود را ارائه کند و پروژه‌ها و ابتکارات خود را با هدف حفظ میراث فرهنگی کشور از جمله پروژه دایره المعارف تاریخ امارات و انتشار فصلنامه المقطع  برجسته کند.