بازدید هیئت اماراتی از بیمارستان صحرایی یکپارچه اماراتی در غزهبازدید هیئت اماراتی از بیمارستان صحرایی یکپارچه اماراتی در غزه

بازدید هیئت اماراتی از بیمارستان صحرایی یکپارچه اماراتی در غزهبازدید هیئت اماراتی از بیمارستان صحرایی یکپارچه اماراتی در غزه
غزه، 26 ژانویه 2024 (وام) – یک هیئت پزشکی اماراتی از بیمارستان صحرایی یکپارچه ای که توسط امارات متحده عربی در نوار غزه برای حمایت از سیستم بهداشتی آنجا و ارائه خدمات درمانی و کمک های اولیه لازم به مردم فلسطین در نوار غزه ایجاد شده است، بازدید کردند.این هیئت به سرپرستی دکتر نوره خمیس الغیثی از مجروحا