اتاق اقتصاد دیجیتال دبی قرارداد همکاری راهبردی را با Enterprise Ireland امضا کرد

اتاق اقتصاد دیجیتال دبی قرارداد همکاری راهبردی را با Enterprise Ireland امضا کرد
اتاق اقتصاد دیجیتال دبی،یکی از سه اتاقی که زیر چتر اتاق‌های دبی فعالیت می‌کند، یادداشت تفاهم (MoU) برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک با Enterprise Ireland، آژانس تجارت و نوآوری دولت ایرلند و شماره یک VC در اروپا بر اساس شمارش معامله امضا کرده است. قرارداد جدید یک پل دیجیتال بین دو کشور ایجاد می کند و ر