راس الخیمه شاهد رشد قوی تجارت در سال 2023 است

راس الخیمه شاهد رشد قوی تجارت در سال 2023 است
راس الخیمه، 30 ژانویه 2024 (وام) -- رشد اقتصادی راس الخیمه در سال 2023 با افزایش 10 درصدی در کل سرمایه مجوزهای تجاری معتبر صادر شده توسط وزارت توسعه اقتصادی گزارش داد. این رقم به 7.8 میلیارد درهم رسید که نشان دهنده حرکت اقتصادی قوی امارت است.بخش صنعت به ویژه درخشید و به نرخ رشد سالانه 5.3 درصدی در س