پیشرفت در برنامه تحقیقاتی: سازمان فدرال مقررات هسته ای درباره فعالیت های نظارتی برکه بحث می کند

پیشرفت در برنامه تحقیقاتی: سازمان فدرال مقررات هسته ای درباره فعالیت های نظارتی برکه بحث می کند
ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – هیئت مدیریت سازمان فدرال مقررات هسته ای (FANR) اولین جلسه خود را برای سال 2024 برگزار کرد.در آنجا آخرین پیشرفت نیروگاه هسته‌ای برکه، صورت‌های مالی FANR برای سال 2023 و همچنین به‌روزرسانی برنامه تحقیق و توسعه آن را بررسی کرد.هیئت مدیره در مورد فعالیت های نظارتی نظارتی ب