سرکنسول: شریک تجاری کلیدی امارات متحده عربی برای هنگ کنگ در خاورمیانه

سرکنسول: شریک تجاری کلیدی امارات متحده عربی برای هنگ کنگ در خاورمیانه
هنگ کنگ، 30 ژانویه 2024 (وام) - شیخ سعود علی المعلا، سرکنسول امارات در هنگ کنگ، بر روابط استثنایی و شکوفا بین امارات متحده عربی و هنگ کنگ، در حوزه های اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرده است.المعلا در بیانیه ای به خبرگزاری امارات (وام) بر توسعه قابل توجه روابط امارات متحده عربی و هنگ کنگ در سال های ا