خطوط هوایی امارات به ابتکار سرمایه گذاری کم کربن بریتانیا پیوست گروه سولنت

خطوط هوایی امارات به ابتکار سرمایه گذاری کم کربن بریتانیا پیوست گروه سولنت
لندن، 30 ژانویه 2024 (وام) -- امارات به اولین شرکت هواپیمایی بین‌المللی تبدیل شده است که به The Solent Cluster، یک ابتکار بریتانیا با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های کم کربن که برای کاهش انتشار CO2 از صنعت، حمل‌ونقل و خانوارها در ساحل جنوبی انگلستان ایجاد شده است، می‌پیوندد.Solent Cluster یک همکاری بین‌بخ