ادنوک گاز یک قرارداد 10 ساله تامین LNG با شرکت GAIL India Limited امضا می کند

ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – ادنوک گاز plc امروز یک قرارداد 10 ساله برای تامین 0.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) در سال به GAIL India Limited، شرکت پیشرو گاز طبیعی هند، اعلام کرد.این توافق بر حضور جهانی رو به رشد ادنوک گاز به ویژه در بازار LNG آسیا تاکید می کند و روابط بین امارات و هند را بیشتر ت