بانک مرکزی امارات تحریم مالی 1.2 میلیون درهم بر یک شرکت بیمه فعال در امارات اعمال می کند

بانک مرکزی امارات تحریم مالی 1.2 میلیون درهم بر یک شرکت بیمه فعال در امارات اعمال می کند
ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – بانک مرکزی امارات (CBUAE) یک شرکت بیمه فعال در امارات را تحریم کرد. به موجب ماده 14 قانون فرمان فدرال شماره (20) سال 2018 در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان های غیرقانونی. تحریم مالی نتیجه یافته‌های بررسی منظم انجام شده توسط CB