مدیر عامل صندوق دولتی مصر: ADQ شریک استراتژیک در بخش های امیدوار کننده اقتصاد مصر

مدیر عامل صندوق دولتی مصر: ADQ شریک استراتژیک در بخش های امیدوار کننده اقتصاد مصر
ایمن محمد سلیمان، مدیر اجرایی صندوق دولتی مصر، گفت که همکاری نزدیک با صندوق های دولتی در امارات در بخش های مختلف امیدوار کننده اقتصاد مصر وجود دارد.سلیمان در گفتگو با خبرگزاری امارات (WAM) بر مشارکت استراتژیک بین صندوق مستقل مصر و ADQ، یک شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ مستقر در ابوظبی تاکید کرد. این مشا