210.7 میلیارد درهم کل سرمایه مجوزهای اقتصادی جدید در سال 2023

210.7 میلیارد درهم کل سرمایه مجوزهای اقتصادی جدید در سال 2023
ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) -- گزارش فعالیت های تجاری ابوظبی برای سال 2023، که توسط اداره توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) صادر شده است، رشد سالانه شاخص های اصلی را گزارش کرده است.با تاکید بر جذابیت اکوسیستم تجاری و توانایی آن برای جذب سرمایه گذاری با کیفیت، با حمایت از رشد اقتصادی قوی امارات،به ویژه د