قانون نوآورانه امارات متحده عربی برای حمایت از کارگران در حاشیه چهاردهمین اجلاس GFMD در ژنو به نمایش گذاشته شد

قانون نوآورانه امارات متحده عربی برای حمایت از کارگران در حاشیه چهاردهمین اجلاس GFMD در ژنو به نمایش گذاشته شد
دبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – کمیته دائمی حقوق بشر امارات متحده عربی (PCHR)، با همکاری وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE)، جلسه ای را با عنوان "تقویت مشارکت برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر موقت و سیاست های تعادل جنسیتی"  در حاشیه چهاردهمین اجلاس سران مجمع جهانی مهاجرت و توسعه (GFMD) در ژنو، سوئیس تر