توزیع ADNOC سال گسترش، تحول، ادامه رشد سوخت و خرده فروشی در سال 2023 است

توزیع ADNOC سال گسترش، تحول، ادامه رشد سوخت و خرده فروشی در سال 2023 است
ابوظبی، 31 ژانویه 2024 (وام) – توزیع ADNOC  امروز نتایج اولیه عملیاتی از سال 2023 را اعلام کرد و نتایج مالی کامل آن در فوریه 2024 به اشتراک گذاشته خواهد شد.این شرکت رشد مداوم سوخت و خرده فروشی را ارائه کرد، معیارهای جدیدی را در توسعه داخلی و بین المللی تعیین کرد و به نقاط عطف قابل توجهی در پایداری د