بازدید هیئت امارات از سازمان نظارت و مبارزه با فساد و دیوان محاسبات عمومی عربستان سعودی

بازدید هیئت امارات از سازمان نظارت و مبارزه با فساد و دیوان محاسبات عمومی عربستان سعودی
ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – هیئتی از سازمان پاسخگویی امارات متحده عربی امارات متحده عربی به رهبری حمید عبید ابوشیبس، رئیس آن، از سازمان نظارت و مبارزه با فساد پادشاهی عربستان سعودی (نزاها) و دیوان محاسبات عمومی بازدید کرد.این هیئت با مقامات سعودی از جمله مزین بن ابراهیم الکحموس، رئیس سازمان نظارت