بنادر ابوظبی در سال 2024 به گسترش جهانی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه ادامه می دهد

بنادر ابوظبی در سال 2024 به گسترش جهانی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه ادامه می دهد
ابوظبی، 31 ژانویه 2024 (وام) -- سیف المزروعی، مدیرعامل بخش بنادر در گروه بنادر ابوظبی، بر تعهد تزلزل ناپذیر این گروه به گسترش و خرید در آسیا، آفریقا و خاورمیانه در طول سال 2024 تاکید کرده است.المزروعی در بیانیه ای به خبرگزاری امارات (وام)، جزئیاتی را درباره چندین پروژه سرمایه گذاری قریب الوقوع که قر