امارات متحده عربی و بریتانیا فرصت هایی را برای تقویت مشارکت اقتصادی بررسی می کنند

در تلاش برای تقویت روابط اقتصادی بین امارات متحده عربی و بریتانیا، عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد، اخیرا با گرگ هندز، وزیر امور خارجه بریتانیا (وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی) دیدار کرد.در این نشست دوجانبه فرصت های جدید برای همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین راه های جدید برای تعمیق