Investopia London دارای چهار میزگرد با حضور بیش از 200 شرکت کننده است

Investopia London دارای چهار میزگرد با حضور بیش از 200 شرکت کننده است
لندن، 1 فوریه 2024 (وام) -- Investopia دومین دوره گفتگوهای جهانی خود را در اروپا با عنوان "Investopia London" تحت عنوان "خدمات مالی امارات و بریتانیا: مشارکت برای آینده" راه اندازی کرد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک، تحول دیجیتال، اقتصاد جدید، بازارهای مالی و خدمات نوآورانه بانکی مورد بحث قر