حساب های برق در دبی تا پایان سال 2023 به 1173631 رسید که 5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت

حساب های برق در دبی تا پایان سال 2023 به 1173631 رسید که 5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت
دبی، 31 ژانویه 2024 (وام) -- سعید محمد الطایر، دکتر و مدیر عامل اداره برق و آب دبی (DEWA)، فاش کرده است که تعداد حساب های برق DEWA تا پایان سال 2023 به 1,173,631 حساب در مقایسه با 1,116,575 تا پایان سال 2022 رسیده است که حدود 5 درصد افزایش داشته است. .الطایر گفت که DEWA به توسعه زیرساخت های انرژی و