اداره مالیات فدرال سه طرح برای نوآوری های امارات 2024 راه اندازی می کند

اداره مالیات فدرال سه طرح برای نوآوری های امارات 2024 راه اندازی می کند
دبی، 31 ژانویه 2024 (وام) -- اداره مالیات فدرال (FTA) سه طرح ابتکاری و میزبانی رویدادها را در فوریه امسال به عنوان بخشی از نوآوری های امارات متحده عربی 2024 راه اندازی خواهد کرد. این برنامه یک ماهه با هدف تقویت جایگاه نوآوری امارات متحده عربی، پرورش ایده ها و مهارت ها، تجلیل از نوآوران و پیشبرد استر