خالد بن محمد بن زاید ریاست جلسه شورای تحقیقات فناوری پیشرفته را بر عهده دارد

خالد بن محمد بن زاید ریاست جلسه شورای تحقیقات فناوری پیشرفته را بر عهده دارد
شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی ابوظبی، ریاست جلسه هیئت مدیره شورای تحقیقات فناوری پیشرفته (ATRC) را بر عهده داشته است. در این جلسه، اعلیحضرت دستاوردهای شورا در پیشبرد تحقیق و توسعه در امارت را مورد بررسی قرار دادند و طرح‌هایی را برای گسترش قابلیت‌ها برای هدایت