امارات متحده عربی در سومین اجلاس وزرای هند و اقیانوسیه اتحادیه اروپا شرکت می کند

امارات متحده عربی در سومین اجلاس وزرای هند و اقیانوسیه اتحادیه اروپا شرکت می کند
یک هیئت بلندپایه امارات متحده عربی به سرپرستی نوره الکعبی، وزیر امور خارجه، در سومین مجمع وزیران اتحادیه اروپا هند و اقیانوس آرام که در بروکسل برگزار شد، شرکت کرد.شرکت امارات متحده عربی در این مجمع نشان دهنده روابط قوی بین امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه است.در طول