فرماندهی گارد ملی دو مفقود شده در دریا را نجات داد

فرماندهی گارد ملی دو مفقود شده در دریا را نجات داد
ابوظبی، 3 فوریه 2024 (وام) --فرماندهی گارد ملی، به نمایندگی از مرکز ملی جستجو و نجات و بخش گارد ساحلی امارات متحده عربی / اسکادران سوم،با هماهنگی اداره بال هوایی وزارت کشور، ماموریت جستجو و نجات دو نفر سی و چند ساله آسیایی را که پس از غرق شدن قایقشان به دلیل نوسانات جوی در دریا مفقود شده بودند، انجا