دای دبی به زنان تاب آور از مناطق بیابانی در سراسر جهان ادای احترام می کند

دای دبی به زنان تاب آور از مناطق بیابانی در سراسر جهان ادای احترام می کند
دای دبی، اولین جشنواره هنر نور به رهبری امارات، تا 4 فوریه 2024 در اکسپو سیتی دبی به شدت ادامه دارد.این رویداد که توسط اکسپو سیتی دبی، با مشارکت AGB Creative و اداره فرهنگ و هنر دبی سازماندهی شد، در محافل هنری امارات متحده عربی سر و صدایی ایجاد کرد و توجه رسانه های محلی و بین المللی را به خود جلب ک