اتاق ابوظبی مرکز حمایت را برای حمایت از اکوسیستم تجاری در ابوظبی راه اندازی کرد

اتاق ابوظبی مرکز حمایت را برای حمایت از اکوسیستم تجاری در ابوظبی راه اندازی کرد
ابوظبی، 2 فوریه 2024 (وام) –  اتاق بازرگانی و صنعت ابوظبی (ADCCI) راه اندازی ابتکار مرکز دفاع را اعلام کرد که تمام بخش های بخش خصوصی را در بر می گیرد و تعامل آن را افزایش می دهد و تغییرات مثبتی را در سیستم تجاری ایجاد می کند.هدف کانون حمایت حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی است. این یک فرصت ایده آل برای