نشست جهانی دولت 2024: متحد کردن جهان و شکل دادن به دولت های فردا

نشست جهانی دولت 2024: متحد کردن جهان و شکل دادن به دولت های فردا
دبی، 1 فوریه 2024 (وام) - اجلاس جهانی دولت (WGS)، که به دنبال تقویت همبستگی جهانی و شکل دادن به آینده دولت ها برای بهبود بشریت از طریق ابزارهای بهینه است، به رویدادی مشتاقانه در سراسر جهان تبدیل شده است.این اجلاس که توسط امارات راه اندازی شد، در سال های اخیر توجه بیشتری را از سوی دولت ها، سیاست گذار