شارژرهای سبز EV DEWA شاهد افزایش 59 درصدی استفاده از خدمات در سال 2023 بودند

شارژرهای سبز EV DEWA شاهد افزایش 59 درصدی استفاده از خدمات در سال 2023 بودند
ابتکار EV Green Charger اداره برق و آب دبی (DEWA) شاهد افزایش چشمگیر 59 درصدی در استفاده از خدمات "شارژر سبز" برای وسایل نقلیه الکتریکی در طول سال 2023 بود که به وضوح نشان دهنده موفقیت این طرح در ترویج تحرک سبز در دبی است. تا 31 دسامبر 2023، ابتکار EV Green Charger DEWA، 1،145،427 جلسه شارژ را ثبت