کمیته عالی برادری انسانی خواستار تقویت برادری انسانی، طراحی فعالیت‌های دگرگون‌کننده برای فراگیری و تفاهم است

کمیته عالی برادری انسانی خواستار تقویت برادری انسانی، طراحی فعالیت‌های دگرگون‌کننده برای فراگیری و تفاهم است
خالد الغیث، دبیر کل کمیته عالی برادری انسانی (HCHF)، اظهار داشت که روز جهانی برادری انسانی به عنوان یک چراغ راهنما عمل می کند و جهان را به سمت پرورش تفاهم، شفقت و وحدت در میان ملیله های متنوع بشریت هدایت می کند. امروز که برای بزرگداشت روز جهانی برادری انسانی گرد هم می آییم، ارزش های اساسی که ما را ب