مرکز ملی جستجو و نجات سومین دوره نمایشگاه بین المللی جستجو و نجات را راه اندازی می کند

ابوظبی، 1 فوریه 2024 (WAM) – مرکز ملی جستجو و نجات (NSRC)، زیر چتر فرماندهی گارد ملی (NGC)، میزبان سومین دوره نمایشگاه بین المللی جستجو و نجات (INSRC) 2024 خواهد بود، یک رویداد جهانی برتر با تمرکز بر نوآوری های پیشرفته. ، از جمله هوش مصنوعی، و تقویت چارچوب های نهادی پایدار برای پیشبرد زمینه جستجو و