ترندز برنامه استراتژیک خود را برای سال 2024 راه اندازی کرد و از لوگوی جدید خود رونمایی کرد

ترندز برنامه استراتژیک خود را برای سال 2024 راه اندازی کرد و از لوگوی جدید خود رونمایی کرد
ابوظبی، 2 فوریه 2024 (وام) – تحقیق و مشاوره Trends برنامه استراتژیک خود را برای سال 2024 راه اندازی کرد که بر جهانی بودن و آمادگی برای آینده تأکید دارد.مرکز لوگوی جدید خود را معرفی کرد که بر تداوم، یکپارچگی، توسعه، مدرنیته، آمادگی و جهانی بودن تاکید دارد.این اعلامیه در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط این م