وزارت بهداشت یک میلیون درهم جریمه می کند و 8 مرکز بهداشتی را به دلیل تخلف تعطیل می کند

وزارت بهداشت یک میلیون درهم جریمه می کند و 8 مرکز بهداشتی را به دلیل تخلف تعطیل می کند
ابوظبی، 4 فوریه 2024 (وام) -- وزارت بهداشت - ابوظبی (DoH)، تنظیم کننده بخش مراقبت های بهداشتی در امارات، از یک سری اقدامات و اقدامات قاطع علیه چندین مرکز مراقبت های بهداشتی که نقض قوانین، مقررات و سیاست های مراقبت های بهداشتی در امارات هستند، رونمایی کرده است.این اعلامیه بر تعهد وزارت بهداشت به حفاظ