شورای عالی انرژی دبی ابتکارات استراتژیک را برای حمایت از زیرساخت ها اتخاذ می کند

شورای عالی انرژی دبی ابتکارات استراتژیک را برای حمایت از زیرساخت ها اتخاذ می کند
دبی، 7 فوریه 2024 (وام) – جناب شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، رئیس شورای عالی انرژی دبی (DSCE)، ریاست هشتادمین نشست این شورا را بر عهده داشت.که در هتل ماندارین اورینتال جمیرا در دبی با حضور سعید محمد الطایر، نایب رئیس DSCE برگزار شد.در این نشست احمد بوطی المهیربی، دبیرکل شورای عالی انرژی دبی و داوود الح