کنفرانس اسلام و برادری انسانی بر گفتگوی بین فرهنگی علمی برای ترویج برادری انسانی تاکید می کند

کنفرانس اسلام و برادری انسانی بر گفتگوی بین فرهنگی علمی برای ترویج برادری انسانی تاکید می کند
ابوظبی، 7 فوریه 2024 (وام) --همایش اسلام و برادری بشری بر اهمیت سند برادری انسانی به عنوان مرجع جهانی برای ترویج تساهل و همزیستی ادیان و فرهنگ ها تاکید کرد و خواستار فعال سازی آن از طریق برنامه ها و ابتکارات عملی در سطوح مختلف شد.در بیانیه پایانی که شامگاه سه شنبه منتشر شد، این کنفرانس بر اهمیت گفت