روز پیش از نشست WGS 2024 در دبی آغاز می شود

روز پیش از نشست WGS 2024 در دبی آغاز می شود
دبی، 11 فوریه 2024 (وام) – روز پیش از اجلاس سران اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024 صبح امروز در دبی آغاز شد. این اجلاس فردا به طور رسمی افتتاح می شود و تا 14 فوریه با موضوع "شکل دادن به دولت های آینده" ادامه خواهد داشت.در روز پیش از اجلاس، مجمع مالی عرب و نشست عربی برای رهبران جوان با حضور گسترده مقاما