WGS 2024 میزبان انجمن صنعت و فناوری پیشرفته برای پیشبرد صنعتی شدن پایدار است

WGS 2024 میزبان انجمن صنعت و فناوری پیشرفته برای پیشبرد صنعتی شدن پایدار است
دبی، 10 فوریه 2024 (وام) -- قرار است وزارت صنعت و فناوری پیشرفته (MOIAT) با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) میزبان مجمع سالانه صنعت و فناوری پیشرفته در اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024 باشد.در راستای هدف WGS برای شکل دادن به آینده ای بهتر برای بشریت، و مضامین 2024 "تصویر مجدد توسعه"، "اقتص