دفاع مدنی دبی اولین ایستگاه آتش نشانی شناور سیار جهان را راه اندازی کرد

دفاع مدنی دبی اولین ایستگاه آتش نشانی شناور سیار جهان را راه اندازی کرد
دبی، 9 فوریه 2024 (WAM) –  در یک ابتکار مهم که رهبری خود را در زیرساخت های ایمنی و نوآوری تقویت می کند، دفاع مدنی دبی اولین ایستگاه آتش نشانی شناور سیار پایدار را راه اندازی کرده است. این ابتکار نشان دهنده استراتژی دبی برای افزایش مداوم خدمات آتش نشانی و نجات و افزایش پایداری زیست محیطی است.ایستگاه