دادگاه استیناف فدرال ابوظبی به ادعای دادستانی در مورد اعضای سازمان تروریستی "کمیته عدالت و کرامت" رسیدگی می کند

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی به ادعای دادستانی در مورد اعضای سازمان تروریستی
ابوظبی، 8 فوریه 2024 (وام) --دادگاه استیناف فدرال ابوظبی روز چهارشنبه در مورد پرونده شماره (87) امنیت دولتی 2023 جلسه دادرسی برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد و نهادها متهم به جرایم مرتبط با ایجاد و مدیریت یک سازمان تروریستی هستند. و همچنین عواید پولشویی ناشی از جنایات تشکیل و راه اندازی یک سازمان