سیستم‌های ملی تلاش‌های سایبری توسط گروه‌های تروریستی را خنثی کردند: شورای امنیت سایبری امارات

شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی موفقیت سیستم‌های سایبری ملی را در خنثی کردن حملات سایبری سازمان‌های تروریستی که تعدادی از بخش‌های حیاتی و استراتژیک این کشور را هدف قرار می‌دهند، تایید کرده است.این شورا اعلام کرد که سیستم های اضطراری سایبری در سراسر کشور با همکاری همه مقامات مربوطه فعال شده است