مقامات: برنامه ملی ICV از رشد اقتصادی پایدار حمایت می کند

مقامات: برنامه ملی ICV از رشد اقتصادی پایدار حمایت می کند
ابوظبی، 9 فوریه 2024 (وام) --چندین مقام این موضوع را تایید کردند برنامه ملی ICV از زمان راه اندازی آن در "پروژه های 50" زیر چتر وزارت صنعت و فناوری پیشرفته (MOIAT)، برای دستیابی به نقاط عطف کیفی که به توسعه صنعتی امارات متحده عربی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از رشد پایدار اقتصاد ملی ک