امارات متحده عربی وب سایت کشور میزبان سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی را راه اندازی کرد

امارات متحده عربی وب سایت کشور میزبان سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی را راه اندازی کرد
امارات متحده عربی به عنوان بخشی از نقش خود به عنوان کشور میزبان و رئیس، وب سایت جدیدی را به سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی راه اندازی کرد.این وب سایت اطلاعات جامعی را برای نمایندگان، مقامات دولتی و سهامداران شرکت کننده در MC13، جامعه تجاری جهانی و خبرنگارانی که به دنبال