نهیان بن مبارک: چشم‌انداز رئیس‌جمهور امارات کشور را به عنوان الگوی جهانی اقتصادها و جوامع دانش‌بنیان معرفی کرد

نهیان بن مبارک: چشم‌انداز رئیس‌جمهور امارات کشور را به عنوان الگوی جهانی اقتصادها و جوامع دانش‌بنیان معرفی کرد
ابوظبی، 8 فوریه 2024 (وام) --شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر مدارا و همزیستی و رئیس هیئت مدیره سندوق الوطن، تأیید کرد که سندوق الوطن از طریق فعالیت ها، برنامه ها و ابتکارات خود خستگی ناپذیر کار می کند.در راستای چشم انداز امارات متحده عربی مبنی بر ایجاد جامعه ای مبتنی بر دانش، برای پیشبرد موفقیت اج