راس الخیمه میزبان دانشمندان سرشناس پانزدهمین کارگاه بین المللی مواد پیشرفته

راس الخیمه میزبان دانشمندان سرشناس پانزدهمین کارگاه بین المللی مواد پیشرفته
راس الخیمه، 7 فوریه 2024 (وام) --جناب شیخ سعود بن صقر القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم راس الخیمه، در افتتاحیه پانزدهمین کارگاه بین المللی مواد پیشرفته (IWAM) شرکت خواهد کرد.دانشمندان برجسته از موسسات آموزشی معتبر بین المللی را برای سه روز سخنرانی، بحث و جلسات پوستر در مورد چگونگی کمک مواد پیشرفته به