ماموریت مریخ امارات رصدهایی را در تمام سال مریخ منتشر کرد

ماموریت مریخ امارات رصدهایی را در تمام سال مریخ منتشر کرد
ماموریت مریخ امارات (EMM)، اولین اکتشاف بین سیاره‌ای که توسط یک کشور عرب انجام شد، امروز مجموعه‌ای از مشاهدات جدید منحصر به فرد را منتشر کرد که از اولین اندازه‌گیری‌های جو مریخ در طول یک سال کامل مریخی (دو سال کامل زمینی) استخراج شده بود.این انتشار سومین سال گردآوری داده های علمی در اطراف مریخ توسط