حمدان بن محمد مفاهیم برجسته ای را که در مسابقه خانه آینده به نمایش گذاشته شده است را مرور می کند

حمدان بن محمد مفاهیم برجسته ای را که در مسابقه خانه آینده به نمایش گذاشته شده است را مرور می کند
دبی، 8 فوریه 2024 (وام) --جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی، آثار برنده مسابقه خانه آینده را بررسی کرد. که توسط مرکز نوآوری دولت محمد بن راشد و با مشارکت موسسه مسکن محمد بن راشد سازماندهی شد.این مسابقه به دنبال مشارکت فعال بهترین معماران و طراحان از سراسر جه