اجلاس جهانی دولت ها: سکوی راه اندازی برای تلاش های پیشگیرانه برای کشف فناوری آینده

اجلاس جهانی دولت ها: سکوی راه اندازی برای تلاش های پیشگیرانه برای کشف فناوری آینده
دبی، 7 فوریه 2024 (وام) -- اجلاس جهانی دولت ها (WGS) به طور مداوم به نیاز به سازگاری دیجیتالی پیشگیرانه توسط دولت ها و موسسات برای ایجاد نهادهای پویا و کارآمدی که آینده روشن تری را برای جوامع با پذیرش راه حل های دیجیتال، هوش مصنوعی (AI) و رویکردهای مبتنی بر داده ها هدایت می کند، پرداخته است. این موض