مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات، انجمن "ایده امارات" را سازماندهی می کند

مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات، انجمن
ابوظبی، 8 فوریه 2024 (وام) -- مرکز امارات برای مطالعات و تحقیقات استراتژیک «ECSSR» به دلیل تعهد خود به ارتقای نفوذ متفکران و محققان اماراتی و تقویت مشارکت فکری آنها در حوزه‌های مختلف استراتژیک  میزبان انجمن «مفاکیرو العمارت (اندیشمندان امارات)… 2071 از طریق چشم اماراتی» در روز چهارشنبه در هتل سنت رج