وزیر فناوری اطلاعات مصر: «عدالت دیجیتال» در راس چالش‌های تحول دیجیتال است

وزیر فناوری اطلاعات مصر: «عدالت دیجیتال» در راس چالش‌های تحول دیجیتال است
دبی، 12 فوریه 2024 (وام) – دکتر عمرو طلعت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (MCIT)، چالش های مختلفی را که دولت ها در طول سفر تحول دیجیتال با آن مواجه می شوند، برجسته کرده است. مهمترین این چالش ها، گسترش زیرساخت های دیجیتال برای دستیابی به برابری دیجیتال است.او افزود که این امر با تلاش‌هایی برای ارتقای