دیدار محمد بن راشد با وزرای جوانان عرب و شرکت در جلسات نشست عرب برای رهبران جوان

دیدار محمد بن راشد با وزرای جوانان عرب و شرکت در جلسات نشست عرب برای رهبران جوان
اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، با وزرای جوانان عرب شرکت کننده در نشست عربی برای رهبران جوان، که در روز صفر اجلاس جهانی دولت ها در سال 2024 برگزار شد، دیدار کرد.این اجلاس سه روزه فردا با موضوع "شکل دهی دولت های آینده" آغاز می شود.در این دیدار شیخ حمدان بن